DDoS attack چیست؟

همین امروز بود که The Pirate Bay مورد حمله DDoS قرار گرفت و آن را نزدیک به ۲۴ ساعت از دسترس خارج کرد. گمانه هایی وجود داشت که این حمله از سوی گروه Anonymous انجام شده است. اما اطمینانی در این مورد نبود و همچنین حدس قوی تر این بود که این سایت از طرف…

Continue Reading