ارتباط با مشتری

بخش عمده این نوشته ، از این مطلب ترجمه شده است. تغییر خوب است. اما در صورتی که در جهت تحول مثبت باشد. قبل از این با نمونه هایی از تغییر لوگو در برخی شرکت های معتبر آشنا شدیم. (تغییر

خبر تغییر لوگوی 25 ساله ی مایکروسافت به سرعت در وب و به تمام زبان ها منتشر شد. اکثر سایت ها ، گفته های منتشر شده از سوی مایکروسافت را بازنشر کردند. اما الکتروبلاگ از زاویه دیگری به این موضوع

اگر از آن دسته کاربرانی باشید که هر از گاهی به گوگل سر می زنید، حتما چند باری با لوگوهای مختلف آن مواجه شده اید. لوگوهایی به مناسبت جشن های ملی کشور ها، تولد افراد معروف، مناسبت های بین المللی