ایمیل مارکتینگ

  قبل از اینکه بخواهید اولین ایمیلتان را بفرستید ، این را بدانید که باید از همه دریافت کنندگان اجازه داشته باشید. اگر جواب شما «اما و آخه و آگه » است، همین جا دست نگه دارید. شما اجازه ندارید.

سلام!

خب اگر تازه کار باشید پس حتما شوق زیادی برای راه اندازی کمپین بازاریابی ایمیلی خود دارید. شما رویاهایی در سر دارید که در آن صد ها ایمیل برای کاربرانتان ارسال می کنید. اما عجله نکنید. اگر درست عمل نکنید