7 نکته پیش از فریلنسر شدن
07 جولای

7 نکته مهم پیش از ترک شغل به قصد فریلنسر شدن + 1 نکته ویژه

با وجودی که فریلنسر ها از اختیار عمل و آزادی کاری خود لذت می برند و به خواست خود وقت شان را تنظیم می کنند اما این موضوع هم باید در نظر داشته باشند که پایان ماه ، چک حقوق انتظار آنان را نمی کشد و شخصا باید برای هر ریال درآمد خود تلاش کنند.